Dịch vụ hình ảnh 360°


Ảnh 360°






Dịch Vụ

Quay chụp 360°:

QUAY VIDEO 360°
CHỤP 360°

QUAY VIDEO 360°

....

....

...

Order

CHỤP 360°

....

....

...

....

Order

CHỤP ẢNH GIGAPIXEL
360° TIMELAPSE

CHỤP ẢNH GIGAPIXEL

...

...

...

...

Order

360° TIMELAPSE

...

...

Order

Sản Phẩm:

KHÔNG GIAN ẢO
ẢNH

KHÔNG GIAN ẢO

Không gian ảo cho phép các khách hàng của bạn không cần có mặt tại địa điểm vẫn hình dung và trải nghiệm được toàn bộ không gian, mặt bằng hiện hữu.

Nền tảng này hoàn toàn tương thích HTML5 và hỗ trợ các máy tính cũng như thiết bị (iOS, Android, Windows Phone).

Ảnh 360°   Bảng giá

ẢNH

...

...

...

Dịch Vụ   Bảng Giá

APP
VIDEO 360°

VIDEO 360°

...

...

...

...

Video 360°   Bảng Giá

APP

...

...

Order

Cài đặt triển lãm thực tại ảo:

SETUP TRIỂN LÃM
MÀN CẢM ỨNG KHỔ LỚN

SETUP TRIỂN LÃM

...

...

Order

MÀN CẢM ỨNG KHỔ LỚN

...

...

Order

KÍNH VR HEADSET
ỐNG NHÒM

KÍNH VR HEADSETS

...

...

Order

ỐNG NHÒM

...

Order